Trang trại Lan 10 ha Nhà anh Trường Ngũ Phúc Tim Thành Hải Dương

ĐT: 0943.659.659

 

Khách sạn Zen số 145 Mạc Quyết Anh Dũng Dương Kinh Hải Phòng

ĐT: 090.321.34.34